Strona główna
Kontakt


BIURO oferuje następujące usługi:


Badanie sprawozdań finansowych - oferowane jednostkom, na których ciąży obowiązek badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;

Dla przypomnienia Zarządom i Właścicielom - obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy między innymi jednostek, które na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego spełniały dwa z trzech poniższych warunków:

   - średnioroczne zatrudnienie wynosiło powyżej 50 osób,

   - suma aktywów na dzień bilansowy stanowiła równowartość 2 500 000 EUR,    

   - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych stanowiły równowartość 5 000 000 EUR, .

Przeglądy sprawozdań finansowych

Jeżeli nie istnieje obowiązek badania sprawozdania finansowego a czujecie Państwo potrzebę nabrania pewności, że księgi rachunkowe prowadzone są poprawnie, a sprawozdania finansowe i rozliczenia z budżetem są wolne od istotnych błędów, to przegląd z udziałem biegłego rewidenta Wasze wątpliwości rozwieje.

Sporządzanie opinii, ekspertyz i opracowań w każdym zakresie i temacie z dziedziny rachunkowości i finansów (za wyjątkiem działalności banków i jednostek ubezpieczeniowych). 

Jeśli zamierzacie zmienić formę prawną, łączyć się lub dzielić, Biuro oferuje sporządzenie opinii na potrzeby sądu rejestrowego

 
Jeśli istnieje potrzeba poprawy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w zarządzanej przez Państwa firmie albo rozpoznania obszarów narażonych na ryzyko nadużyć i fałszerstw oferuje przeprowadzenie audytu

Jeśli prowadzicie sprawy sądowe z zakresu rachunkowości, Biuro służy doświadczeniem w sporządzaniu opinii.

Doradztwo z dziedziny rachunkowości i doradztwo podatkowe -  Biuro oferuje doradztwo doraźne i stałe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Oferujemy nowoczesne oprogramowanie i wykorzystanie informatycznych technik kontaktowania się i przesyłania dokumentów.

Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Powyższa lista nie jest zamknieta!

Prosimy o kontakt - służymy nasza wiedzą i doświadczeniem!